Try In2event

Privacy Statement

In2Event respecteert je persoonsgegevens en wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Het gaat om al die informatie die herleidbaar is tot een persoon, inclusief gegevens die indirect iets over iemand zeggen. Met dit privacy statement informeren we je hier verder over.

Wat doen wij?

Het online product van In2Event stelt organisatoren van evenementen in staat om met leveranciers en uiteindelijk met alle betrokkenen van het evenement te communiceren. Via de organisator ontvangen de betrokken personen een uitnodiging om gebruik te maken van In2Event. Het is aan de betrokkene(n) zelf om zijn of haar persoonsgegevens te verstrekken. Ook kunnen organisatoren en leveranciers zich aanmelden voor de nieuwsbrief of andere vormen van communicatie-uitingen van In2Event.

Welke gegevens verwerken wij en waarom?

Zodra je je gegevens achterlaat op onze website, bijvoorbeeld voor een demo, dan worden je gegevens opgeslagen in ons systeem zodat we je de gevraagde diensten kunnen verlenen. Wat betreft klant van In2Event verwerken wij persoonsgegeven om onze dienstverlening aan te bieden. Maar ook zodat wij je op de hoogte kunnen brengen van wijzigingen van onze dienstverlening en producten, voor de (financiële) administratie en voor marketing – en communicatiedoeleinden.

In de meeste gevallen zijn wij verwerker van persoonsgegevens waarvoor een ander (meestal de organisator of de leverancier) verantwoordelijk is. Wij verwerken slechts persoonsgegevens in opdracht van de organisator of leverancier, omdat deze door jou zijn verstrekt of door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt of via openbare bronnen bekend zijn geworden. In2Event is dan een verwerker van je persoonsgegevens, maar de organisator en/of de leverancier blijven verantwoordelijke volgens de AVG. De online omgeving van In2Event is zo ingericht dat je alleen de hoognodige gegevens hoeft in te vullen. Dat zijn naam, e-mail, telefoonnummer. Het is in de regel niet nodig om meer gegevens te verstrekken. De organisator of leverancier kan uitsluitend met een goede reden extra persoonsgegevens opvragen. Denk aan adres, woonplaats, geboorteplaats of geboortedatum. Bijvoorbeeld, omdat de lokale autoriteiten dit van de organisator en/of de leverancier eisen.

De grondslag voor de verwerking varieert. Wij verwerken gegevens met name op basis van de uitvoering van een overeenkomst, verkregen toestemming van betrokkene(n), een gerechtvaardigd belang of een wettelijke verplichting.

Worden gegevens gedeeld met derden?

In2Event deelt je gegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Met de derde partij die namens en in opdracht van In2Event je persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door In2Event ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke kwalificeren, zijn voor de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

Welke beveiligingsmaatregelen zijn getroffen?

In2Event hecht grote waarde aan het beveiligen en beschermen van je gegevens en zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om het risico op een datalek te voorkomen. Voor zover gebruik wordt gemaakt van andere partijen, zorgt In2Event ervoor dat in de overeenkomst met die partijen goede afspraken worden gemaakt over de beveiliging van persoonsgegevens.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

De persoonsgegevens die worden verwerkt, worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. Gegevens worden in elk geval na drie jaar geanonimiseerd, tenzij de betrokkene toestemming geeft om de gegevens langer te bewaren.

Hoe kan ik mijn gegevens inzien, wijzigen of verwijderen?

Je kunt een verzoek doen tot inzage, correctie, beperking of verwijdering van je persoonsgegevens of eerdere toestemming intrekken. Je kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Je kunt je verzoek sturen aan lisanne@in2event.com. Je ontvang uiterlijk binnen twee weken een reactie.

Wees je ervan bewust dat er redenen kunnen zijn om het verzoek af te wijzen, bijvoorbeeld omdat we moeten voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe zit het met social media?

Op de website zijn buttons of links opgenomen om webpagina’s te promoten of te delen op social media, zoals Twitter, LinkedIn of Facebook. In2Event houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door en via zulke partijen. Het gebruik van die media is dus voor eigen rekening en risico. We raden je aan om eerst het privacy statement van die partij door te lezen voordat je gebruik maakt van die diensten.

Hebben jullie cookies?

Ja, wij gebruiken technische, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van het product van In2Event, de website en je gebruiksgemak. Wij maken daar gebruik van voor statistische doeleinden en om het gebruikersgemak van onze website en dienstverlening te optimaliseren. Deze gegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet doorverkocht aan derden. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Meer in het bijzonder maken we gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en statistiekrapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van het product, de user story en de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen als Google daartoe wettelijk verplicht is of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van In2Event geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google.

Wordt het privacy statement gewijzigd?

Ja dat kan. In2Event kan op elk moment de inhoud van dit privacy statement veranderen zonder voorafgaande berichtgeving. Aanpassingen worden op de website gepubliceerd. Gebruikers van het online product van In2Event worden wel geïnformeerd over wijzigingen.
Dit privacy statement is in juni 2018 vastgesteld